အိမ္ျခံေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အိမ္ျခံေျမကြက္ ေရာင္းမည္။


သထုံ- ဖါးအံ ကားလမ္းမႀကီးေဘး

-အလ်ား ေပ ၁၀၀ အနံေပ ၁၀၀ ပါတ္လည္အက်ယ္ရွိ ႏွစ္၃၀ ဂရံေျမကြက္။ (ဓါတ္ဆီဆိုင္ဖြင့္ရန္အလြန္ေကာင္း)
-တစ္ထပ္တိုက္ တစ္လုံး( ေရ/မီးစုံ) ႏွင့္သီးပင္စားပင္မ်ားပါဝင္သည္။
- ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။

သိန္း- ၁၀၀၀
(ညိွႏွိဳင္း)
ဖုန္း၀၉၂၅၀၁၀၂၄၁၃ အိမ္ျခံေျမကြက္ ေရာင္းမည္ အိမ္ျခံေျမကြက္ ေရာင္းမည္ Reviewed by Ya Min on Saturday, September 10, 2016 Rating: 5

No comments